α) Έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 12378/30-6-2021 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη” συνολικής δαπάνης 1.424.111,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) διάρκειας τριών (3) ετών, με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 99715, β) Την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων για τα Τμήματα 1 έως 4 και 6 και γ) Την κήρυξη νέας προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το Τμήμα 5».

Θέμα: α) Έγκριση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 12378/30-6-2021 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών για τρία (3) έτη” συνολικής δαπάνης 1.424.111,72 € (συμπ/νου ΦΠΑ ) διάρκειας τριών (3) ετών, με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 99715, β) Την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων για τα Τμήματα 1 έως 4 και 6 και γ) Την κήρυξη νέας προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το Τμήμα 5».
Ημ/νια: 21/07/2021 11:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΣΩΡ3-ΨΥΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar