Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αριθ. 168-2021 περί : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ΄αριθ. 168-2021 περί : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»
Ημ/νια: 20/07/2021 13:50:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΙΣ46ΜΦΟ8-ΨΚΔ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar