Επικύρωση ή μη του πρακτικού Νο 2 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ» προϋπολογισμού € 64.341,11 με το Φ.Π.Α. και οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος.

Θέμα: Επικύρωση ή μη του πρακτικού Νο 2 σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ» προϋπολογισμού € 64.341,11 με το Φ.Π.Α. και οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος.
Ημ/νια: 19/07/2021 14:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΦΔΝΩΞΣ-ΩΑ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar