Έγκριση αιτήματος δαπάνης, μελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ, ΛΕΒΗΤΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε», προϋπολογισμού 80.000,00€ και της δημοπράτησης με ανοικτή διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ.

Θέμα: Έγκριση αιτήματος δαπάνης, μελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ, ΛΕΒΗΤΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε», προϋπολογισμού 80.000,00€ και της δημοπράτησης με ανοικτή διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ.
Ημ/νια: 16/07/2021 10:40:44
Φορέας: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΔΑ: 6ΥΔΔ46ΨΖ3Π-6ΦΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar