Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, (μελέτης) και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου), διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Παλλήνης ».

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, (μελέτης) και κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού (πρόχειρου), διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Αμοιβή για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο. Δήμου Παλλήνης ».
Ημ/νια: 15/07/2021 12:50:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 60ΘΧΩΞΚ-ΑΤΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar