ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 282/2021 «Περί έγκρισης μελέτης και σύνταξη όρων διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2021 (19/7/2021–13/8/2021)» και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 132178. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 282/2021 «Περί έγκρισης μελέτης και σύνταξη όρων διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία με τίτλο: «Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2021 (19/7/2021–13/8/2021)» και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 132178. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».
Ημ/νια: 15/07/2021 14:56:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΑ8ΩΗΜ-8Σ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar