Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, του τμήματος 2 που αφορά την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 66.271,80€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 409/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Θέμα: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, του τμήματος 2 που αφορά την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 66.271,80€ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 409/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Ημ/νια: 15/07/2021 10:19:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 60ΚΤΩΛΒ-6Φ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar