Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022.

Θέμα: Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022.
Ημ/νια: 13/07/2021 10:44:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΑΔΩ9Μ-ΚΡΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar