ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο :«Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατάρτισης και σύνταξης πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών – Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2021 – 2022» για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο– Τριανταφύλλειο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικών Της 12ης/02-07-2021 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Θέμα: ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο :«Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατάρτισης και σύνταξης πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών
Προμηθειών – Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2021 – 2022» για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο–
Τριανταφύλλειο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικών
Της 12ης/02-07-2021 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ
Ημ/νια: 09/07/2021 14:33:45
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
ΑΔΑ: 9ΗΞΨ469066-Μ09
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar