Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 125/2021 με ΑΔΑ:ΨΒΝΙΩΛΓ-ΛΓΘ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση της με αριθ. 16/2021 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 160.442,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%

Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 125/2021 με ΑΔΑ:ΨΒΝΙΩΛΓ-ΛΓΘ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την έγκριση της με αριθ. 16/2021 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 160.442,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%
Ημ/νια: 09/07/2021 10:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΙΒΩΛΓ-9ΦΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar