Α’ Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Λαμίας για την «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά των τριών (3) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS), τύπου GALAXY 1000PW/60 kVA (2 τεμάχια) και GALAXY PW/60 kVA (1 τεμάχιο), του Γ. Ν. Λαμίας»

Θέμα: Α’ Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν. Λαμίας για την «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη με ανταλλακτικά των τριών (3) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS), τύπου GALAXY 1000PW/60 kVA (2 τεμάχια) και GALAXY PW/60 kVA (1 τεμάχιο), του Γ. Ν. Λαμίας»
Ημ/νια: 08/07/2021 14:56:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΘ74690ΒΜ-Π9Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar