«Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης- Βενζίνη Αμόλυβδη (09132100-4), Πετρέλαιο Κίνησης (09134100-8)- προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της ΠΕ Ημαθίας έτους 2021 και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι τη σύναψη σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ετών 2021-2022».

Θέμα: «Απευθείας Ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης- Βενζίνη Αμόλυβδη (09132100-4), Πετρέλαιο Κίνησης (09134100-8)- προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων της ΠΕ Ημαθίας έτους 2021 και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης μέχρι τη σύναψη σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ετών 2021-2022».
Ημ/νια: 08/07/2021 12:52:46
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΟΤ7ΛΛ-ΙΑΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar