Έγκριση του υπ’ αρ. 46/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με το αίτημα του Οικονομικού Φορέα LINE TRAVEL O.E. περί παραίτησης του από την εκτέλεση του υπ’ αρ. 45 δρομολογίου της υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 46/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με το αίτημα του Οικονομικού Φορέα LINE TRAVEL O.E. περί παραίτησης του από την εκτέλεση του υπ’ αρ. 45 δρομολογίου της υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022.
Ημ/νια: 08/07/2021 11:15:24
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΜΒ7Λ7-Δ5Γ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar