Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου & κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού της σύμβασης των τμημάτων “ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 10” [εκτιμώμενης αξίας: 1.535.637,94 €], της προτεινόμενης σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – πετρέλαιο θέρμανσης – βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων, ετών 2021 – 2022” [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: ΚΟΠ 17/2021 – Π/Υ: 1.560.378,42 € – ΑΟΕ:81&161/2021]

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου & κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού της σύμβασης των τμημάτων “ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 10” [εκτιμώμενης αξίας: 1.535.637,94 €], της προτεινόμενης σύμβασης με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – πετρέλαιο θέρμανσης – βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων Νομικών προσώπων, ετών 2021 – 2022” [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: ΚΟΠ 17/2021 – Π/Υ: 1.560.378,42 € – ΑΟΕ:81&161/2021]
Ημ/νια: 05/07/2021 11:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΔΑ: ΨΙΕΤΩΕΧ-ΚΗΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar