Ματαίωση του Ανοιχτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α.Π.58834/26-05-2021 για την «Χρηματοδοτική μίσθωση οκτώ (8) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών

Θέμα: Ματαίωση του Ανοιχτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Α.Π.58834/26-05-2021 για την «Χρηματοδοτική μίσθωση οκτώ (8) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών
Ημ/νια: 01/07/2021 14:10:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΗΔ46ΜΤΛΡ-3ΩΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar