Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για την «προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Αλίμου & ΝΠΔΔ Παιδικοί σταθμοί για τα έτη 2021-2022-2023».

Θέμα: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για την «προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Αλίμου & ΝΠΔΔ Παιδικοί σταθμοί για τα έτη 2021-2022-2023».
Ημ/νια: 30/06/2021 14:24:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΛ9ΩΨΒ-ΓΝΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar