Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς του ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων – Πετρελαίου Θέρμανσης & Λιπαντικών έτους 2021-2022» του Δήμου ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Θέμα: Έγκριση ή μη Πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς του ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων – Πετρελαίου Θέρμανσης & Λιπαντικών έτους 2021-2022» του Δήμου ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 30/06/2021 12:51:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΗΜΩΞΔ-1Φ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar