12 Απόφαση προανάληψης ,για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ, με σκοπό την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Γ.Ν. Κιλκίς(οργαν ική Μονά δα Έδρας Κ ιλκίς και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν. Κ.Υ.Γουμένισσας)

Θέμα: 12 Απόφαση προανάληψης ,για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ,
με σκοπό την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια ανάθεση προμήθειας καυσίμων
του Γ.Ν. Κιλκίς(οργαν ική Μονά δα Έδρας Κ ιλκίς και Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν. Κ.Υ.Γουμένισσας)
Ημ/νια: 24/06/2021 10:43:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΝΝ46904Ξ-ΟΙ1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar