Ανάδειξη μειοδοτών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Κ.Τ για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 132493.

Θέμα: Ανάδειξη μειοδοτών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Κ.Τ για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 132493.
Ημ/νια: 23/06/2021 15:59:14
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 95Σ67Λ7-8Θ3
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar