Έγκριση της από 15.06.2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) και καθορισμός των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων στο Δήμο Γαλατσίου

Θέμα: Έγκριση της από 15.06.2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) και καθορισμός των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων στο Δήμο Γαλατσίου
Ημ/νια: 22/06/2021 13:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ι8Ω9Λ-ΒΓΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar