«Έγκριση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (Β΄Φάση, Στάδιο ΙΙ) στα πλαίσια του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND με ΣΔΙΤ»

Θέμα: «Έγκριση Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (Β΄Φάση, Στάδιο ΙΙ) στα πλαίσια του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη Διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND με ΣΔΙΤ»
Ημ/νια: 22/06/2021 12:30:57
Φορέας: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΚΑ46ΜΠΥΓ-ΜΑΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar