Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 120/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, ως προς την ΟΜΑΔΑ 9 “ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ”»

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 120/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, ως προς την ΟΜΑΔΑ 9 “ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ”»
Ημ/νια: 18/06/2021 09:49:31
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΝ1ΟΡ10-ΕΞ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar