Περί έγκρισης μελέτης και σύνταξη όρων διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2021 (18/6/2021–18/7/2021)» και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 132178. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Θέμα: Περί έγκρισης μελέτης και σύνταξη όρων διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2021 (18/6/2021–18/7/2021)» και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό 132178. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
Ημ/νια: 17/06/2021 14:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΓ1ΩΗΜ-0ΧΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar