ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (diesel) ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΙ ΠΕΡΤΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΡ.38/2021 ΜΕΛΕΤΗΣ,

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (diesel) ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΚΑΙ ΠΕΡΤΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ Α΄ βάθμιας & Β΄ βάθμιας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΡ.38/2021 ΜΕΛΕΤΗΣ,
Ημ/νια: 17/06/2021 09:18:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι89ΩΗΔ-1ΝΠ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar