Έγκριση 3ου πρακτικού – γνωμοδότηση για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος 96359 για το τμήμα Α , 99360 για το τμήμα Β και Γ με τίτλο μελέτης : «Προμήθεια Οχημάτων για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών άμεσης επέμβασης στην αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου»

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού – γνωμοδότηση για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος 96359 για το τμήμα Α , 99360 για το τμήμα Β και Γ με τίτλο μελέτης : «Προμήθεια Οχημάτων για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών άμεσης επέμβασης στην αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου»
Ημ/νια: 11/06/2021 08:55:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: 60ΡΠΩΞΘ-29Σ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar