Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης ύστερα από την 947/2021 απόφασης της ανεξάρτητης αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών στα πλαίσια της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021, για την κατακύρωση αναδόχου, προϋπολογισμός δαπάνης €528.797,88.

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης ύστερα από την 947/2021 απόφασης της ανεξάρτητης αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών στα πλαίσια της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. για το έτος 2021, για την κατακύρωση αναδόχου, προϋπολογισμός δαπάνης €528.797,88.
Ημ/νια: 11/06/2021 11:50:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΨ0ΩΗΡ-4ΛΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar