Συγκρότηση των μελών των Επιτροπών: α) διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης πρόχειρων και τακτικών δημόσιων διαγωνισμών, β) παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών στην νήσο Ρόδο, γ) αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, δ) εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., ε) εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., στ) καταστροφής άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού, ζ) επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η) παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων και καταστροφής άχρηστων μη αναλώσιμων υλικών στην νήσο Κω και θ) παραλαβής μελετών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας, για το έτος 2021.

Θέμα: Συγκρότηση των μελών των Επιτροπών: α) διενέργειας, διεξαγωγής και αξιολόγησης πρόχειρων και τακτικών δημόσιων διαγωνισμών, β) παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών στην νήσο Ρόδο, γ) αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, δ) εξέτασης αιτήσεων υποψηφίων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., ε) εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ., στ) καταστροφής άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού, ζ) επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η) παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων και καταστροφής άχρηστων μη αναλώσιμων υλικών στην νήσο Κω και θ) παραλαβής μελετών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας, για το έτος 2021.
Ημ/νια: 04/06/2021 14:00:40
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΔΠ4653Π4-ΑΑΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar