“Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016) για την Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Θήρας, λόγω του κατεπείγοντος, μέγιστης διάρκειας 60 ημερών και μέχρι και την ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέγιστου προϋπολογισμού δαπάνης 224.750,00 ευρώ.Κατάρτιση όρων της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών”.

Θέμα: “Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (του άρθρου 32 και 32Α του Ν.4412/2016) για την Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Θήρας, λόγω του κατεπείγοντος, μέγιστης διάρκειας 60 ημερών και μέχρι και την ολοκλήρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέγιστου προϋπολογισμού δαπάνης 224.750,00 ευρώ.Κατάρτιση όρων της διαπραγμάτευσης και συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών”.
Ημ/νια: 04/06/2021 12:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΔΑ: 6Β26ΩΡΝ-7ΙΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar