«Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 4, κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής, μερική ανάκληση της υπ. αρ. 9/2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και ανάδειξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων»

Θέμα: «Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 4, κατάπτωση εγγυητικής συμμετοχής, μερική ανάκληση της υπ. αρ. 9/2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και ανάδειξη εκ νέου προσωρινού αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων»
Ημ/νια: 03/06/2021 11:08:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗ8ΥΩ1Ψ-ΣΨΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar