Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 171-2021 Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή , της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής, μετά των απαιτούμενων εργασιών, των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου, έτους 2020, 2021 και 2022 », λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος.

Θέμα: Αποφ. Ο.Ε αριθμ. 171-2021 Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή , της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής, μετά των απαιτούμενων εργασιών, των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου, έτους 2020, 2021 και 2022 », λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος.
Ημ/νια: 03/06/2021 10:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΙ5Ω9Γ-2Μ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar