Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2Α του Ν.4412/16 για τα συνολικά πέντε τμήματα του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού που ανακηρύχθηκαν άγονα και αφορούν την κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα κίνησης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στις Πόλεις Λαγκαδά και Σταυρού Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής, περιόδου 2021-2022 (διακήρυξη 01/2021),

Θέμα: Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2Α του Ν.4412/16 για τα συνολικά πέντε τμήματα του σχετικού συνοπτικού διαγωνισμού που ανακηρύχθηκαν άγονα και αφορούν την κάλυψη των αναγκών σε καύσιμα κίνησης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στις Πόλεις Λαγκαδά και Σταυρού Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου Π.Ε. Χαλκιδικής, περιόδου 2021-2022 (διακήρυξη 01/2021),
Ημ/νια: 03/06/2021 15:55:14
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΨΚΟΡ1Υ-ΒΤΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar