Α.Ο.Ε. 34/2021 Έγκριση α) του Πρακτικού Αποσφράγισης των Ηλεκτρονικών Προσφορών β) του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων»

Θέμα: Α.Ο.Ε. 34/2021 Έγκριση α) του Πρακτικού Αποσφράγισης των Ηλεκτρονικών Προσφορών β) του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων»
Ημ/νια: 02/06/2021 09:29:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ42ΩΞ4-ΥΔΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar