Έγκριση του υπ’ αρ. 46/27-5-2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών , σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται (Υπεύθυνες Δηλώσεις οψιγενών μεταβολών) πριν την υπογραφή των Συμβάσεων της υπ’ αρ. 1/2021 Πρόσκλησης Π.Ε. Πειραιά.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 46/27-5-2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών , σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται (Υπεύθυνες Δηλώσεις οψιγενών μεταβολών) πριν την υπογραφή των Συμβάσεων της υπ’ αρ. 1/2021 Πρόσκλησης Π.Ε. Πειραιά.
Ημ/νια: 02/06/2021 17:19:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 9ΥΚ77Λ7-Ι2Φ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar