Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια GRADER (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας, 104.838,71 € ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (Α.Μ. 6/2021), τευχών δημοπράτησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια GRADER (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ» εκτιμώμενης αξίας, 104.838,71 € ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (Α.Μ. 6/2021), τευχών δημοπράτησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
Ημ/νια: 02/06/2021 09:31:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΤΘΚΩΕΤ-Ζ9Β
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar