291/2021_ΟΕ: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού και δύο μηχανημάτων έργου με το συνοδευτικό εξοπλισμό».

Θέμα: 291/2021_ΟΕ: Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού και δύο μηχανημάτων έργου με το συνοδευτικό εξοπλισμό».
Ημ/νια: 01/06/2021 10:28:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΔΑ: 68Ο0ΩΕΕ-2ΝΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar