«Ματαίωση της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.1400200 -Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας-, ήτοι Α.Σ Αλοννήσου για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023».

Θέμα: «Ματαίωση της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.1400200 -Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας-, ήτοι Α.Σ Αλοννήσου για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023».
Ημ/νια: 31/05/2021 13:53:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΙ5Υ46ΜΤΛΒ-Θ4Σ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar