Απόφαση Επικύρωσης Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης 31/2020 προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ».

Θέμα: Απόφαση Επικύρωσης Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης 31/2020 προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας Δυτικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ».
Ημ/νια: 31/05/2021 15:01:48
Φορέας: 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ε5ΟΡΕΠ-Δ6Ο
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar