Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [(Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 51/21, για το Υποέργο «Προμήθεια Μεταλλικών Συναρμολογούμενων Γεφυρών» Α/Α 1 της Πράξης «Προμήθεια Μεταλλικών Συναρμολογούμενων Γεφυρών για την Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας» με Κωδικό MIS:5087339, ΠΕΠ «Θεσσαλία 2014 – 2020»)]

Θέμα: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [(Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 51/21, για το Υποέργο «Προμήθεια Μεταλλικών Συναρμολογούμενων Γεφυρών» Α/Α 1 της Πράξης «Προμήθεια Μεταλλικών Συναρμολογούμενων Γεφυρών για την Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας» με Κωδικό MIS:5087339, ΠΕΠ «Θεσσαλία 2014 – 2020»)]
Ημ/νια: 28/05/2021 12:12:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΖΟ6-ΠΛΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar