Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων, Σύνταξη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Αιγάλεω» και ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.

Θέμα: Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων, Σύνταξη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Αιγάλεω» και ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού.
Ημ/νια: 28/05/2021 09:03:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΔΑ: ΨΩΑΥΩ6Ν-ΓΘΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar