Καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (8κ.μ. και 12κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων) περισυλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 297.600,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Θέμα: Καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (8κ.μ. και 12κ.μ. με σύστημα ανύψωσης κάδων) περισυλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού μελέτης 297.600,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
Ημ/νια: 27/05/2021 09:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΦΡΩΨΛ-ΕΙΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar