ΘΕΜΑ 54o Ε.Η.Δ.: Έγκριση Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 79.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. ΚΑΕ 1611

Θέμα: ΘΕΜΑ 54o Ε.Η.Δ.: Έγκριση Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 79.950,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 27/05/2021 19:07:51
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΡΧ4690Β4-Ν13
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar