ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ: MIS 5041813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», της Περιφέρειας Αττικής, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ & ΤΟ Ε.Κ.Τ.

Θέμα: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών/δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ: MIS 5041813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», της Περιφέρειας Αττικής, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ & ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Ημ/νια: 27/05/2021 11:24:46
Φορέας: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΘΨΕ469Η5Ω-8Γ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar