Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 55 κ.μ.» προϋπολογισμού 223.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Θέμα: Έγκριση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 55 κ.μ.» προϋπολογισμού 223.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 27/05/2021 14:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΔΑ: 9ΡΤ1ΩΕΨ-Β1Υ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar