«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 4001/07-04-2021) και συγκεκριμένα για την Α ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 107154 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ»

Θέμα: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών (Αριθμ. Διακήρυξης 4001/07-04-2021) και συγκεκριμένα για την Α ΟΜΑΔΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 107154 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ»
Ημ/νια: 27/05/2021 12:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΓΚΩ13-ΛΡΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar