Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διενέργειας Ανοιχτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Χρηματοδοτική μίσθωση οκτώ (8) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών

Θέμα: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Διενέργειας Ανοιχτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Χρηματοδοτική μίσθωση οκτώ (8) καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών
Ημ/νια: 25/05/2021 15:40:47
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΗ46ΜΤΛΡ-ΜΘΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar