137 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Ι -Διενέργειας διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης -βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της προμήθειας “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού

Θέμα: 137 Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού Ι -Διενέργειας διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης -βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της προμήθειας “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
Ημ/νια: 21/05/2021 10:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΓΥΩΛΡ-86Ο
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar