Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης α) προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και β) πετρελαίου θέρμανσης αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.1400200 -Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας-, για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023.

Θέμα: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης α) προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και β) πετρελαίου θέρμανσης αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.1400200 -Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας-, για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023.
Ημ/νια: 20/05/2021 10:56:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΞΙ346ΜΤΛΒ-ΟΘ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar