Δημοσίευση προκήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τέσσερα (4) έτη στην εφημερίδα “ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ”, συνολικού ποσού €226,18

Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τέσσερα (4) έτη στην εφημερίδα “ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ”, συνολικού ποσού €226,18
Ημ/νια: 20/05/2021 10:02:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΔΕΩΞΚ-ΦΚ6
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar