ΑΡ. 135 ΑΑΥ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ : ΑΠΟ ΤΗΝ 01/01/2021 ΈΩΣ ΤΗΝ 30/06/2021 ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 4/19-05-2021 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕ Α/Α: 2/2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 7/18-01-2021 ΑΑΥ ΜΕ ΑΔΑ: 93ΔΩΟΛΧ2-ΧΔ3 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (2021-2022) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 01/10/2021-31/12/2021

Θέμα: ΑΡ. 135 ΑΑΥ: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ : ΑΠΟ ΤΗΝ 01/01/2021 ΈΩΣ ΤΗΝ 30/06/2021 ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021 (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 4/19-05-2021 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕ Α/Α: 2/2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 7/18-01-2021 ΑΑΥ ΜΕ ΑΔΑ: 93ΔΩΟΛΧ2-ΧΔ3 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (2021-2022) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 01/10/2021-31/12/2021
Ημ/νια: 20/05/2021 14:39:24
Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ (ΚΑ.Κ.ΠΟ)
ΑΔΑ: Ψ86ΦΟΛΧ2-0Χ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar