Έγκριση 3ου Πρακτικού – Αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων (δύο μικρών φορτηγών ελαφρού τύπου 4Χ4, τριών επιβατικών αυτοκινήτων, ενός μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καύσιμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου».

Θέμα: Έγκριση 3ου Πρακτικού – Αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης – του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων (δύο μικρών φορτηγών ελαφρού τύπου 4Χ4, τριών επιβατικών αυτοκινήτων, ενός μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καύσιμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου».
Ημ/νια: 19/05/2021 11:23:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: 6ΙΚΝΩ0Ο-Ψ62
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar